top of page
Potřebujete něco profesionálně vyfotografovat? /
You need something to be professionally photographed?
Není problém. Každý projekt je individuální a tak Vám předem dodám kalkulaci za práci a autorská práva, ale orientační cena za půl den práce je Kč 2.700,- a za celý den Kč 5.000,-.
Absolutelly no problem. As each project is individual and so I will send you a cost estimate for my work and copyright. Approximate price for a half a day's work is CZK 2.700,- and for an all day's work is CZK 5.500,- 
Chtěli byste si domov nebo firemní prostory ozdobit originálními fotografiemi? /
Would you like your home or business premises embellish by original photographs?
Ráda Vám připravím návrh vhodných motivů pro konkrétní interiér, zašlu náhledové snímky pro schválení celého konceptu včetně přesné kalkulace nákladů. A nakonec zajistím kompletní zpracování (adjustaci fotografie, paspartu, povrchovou laminaci, apod.)
Happy to prepare for you a proposal for appropriate motifs for a particular interior. Then I will send you preview images for the approval of the entire concept, including accurate costing. And finally I will provide complete processing (adjusting photo, mat, surface lamination, etc.).
Orientační ceník velkoformátových fotografií včetně zpracování a rámů /
Indicative pricing of large format photographs, including processing and frames

KONTAKT

CONTACT

Výsledný formát
The resulting format
         21  x   30 cm                  30  x   45 cm                  50  x   75 cm                  70  x 105 cm                  50  x 150 cm                  40  x   40 cm                  50  x   50 cm                  65  x   65 cm                  70  x   70 cm                  80  x   80 cm                 100 x 100 cm
Cena
Price
CZK 2.300,-       
CZK 2.800,-
CZK 4.200,- 
CZK 6.600,-
CZK 7.000,-
CZK 3.200,-
CZK 3.700,-
CZK 4.800,-
CZK 5.100,-
CZK 6.000,-
CZK 7.200,-

katerina@subin.cz

+420 777 641 832

  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black

RADOVAN ŠUBÍN

bottom of page